Sitemap   sk   sk   sk

Ako uzatvoriť zmluvu

5 krokov od IMPULSu k cieľom:

I.     vyberte si automobil a dodávateľa
II.   dohodnite si model financovania
III.  vyplňte Žiadosť o financovanie (obdržíte u predajcu, pracovníka IMPULS-LEASINGu, alebo si ju stiahnite z našej internetovej stránky - Help/Na stiahnutie) a doložte potrebné doklady na schválenie
IV.  podpíšte zmluvu
V.   prevezmite automobil
* spolupracujúci dodávatelia Vás radi prevedú týmto procesom

Dokumenty k rýchlemu schváleniu:

V prípade záujmu o financovanie osobných a úžitkových automobilov nájdete  viac informácií tu...
V prípade záujmu o financovanie nákladných automobilov nájdete  viac informácií tu...
V prípade záujmu o financovanie stavebných strojov nájdete viac informácií tu...
V prípade záujmu o financovanie strojov a zariadení nájdete viac informácií tu...
 

Rýchle procesy
Schvaľovanie obchodných prípadov je decentralizované, pokrytie Slovenska zastúpeniami zabezpečuje uzatvorenie zmluvy a prebratie automobilu podľa potrieb zákazníka.

Individuálny prístup
K zhodnocovaniu Vašich požiadaviek pristupujeme i s ohľadom na posúdenie schopnosti splácania v budúcnosti tak, aby sme Vás chránili pred možnými negatívnymi dopadmi insolvencie.

Nová investícia...STAČÍ IMPULS a veľa sa zmení...