Sitemap   sk   sk   sk

Vitajte na stránke IMPULS-LEASING Slovakia

Vážení obchodní partneri,

v súvislosti s naším sťahovaním bratislavskej centrály do nových priestorov Savoy Offices @ the Carlton Vás informujeme, že od 1.7.2016 sa mení aj sídlo spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o..

Na základe uvedenej zmeny Vás žiadame, aby ste od 1.7.2016 na všetkých daňových dokladoch vystavovaných na našu spoločnosť uvádzali platnú adresu sídla spoločnosti:

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava 1
 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.                                                                                                                                           
 
Identifikačné údaje IMPULS - LEASING Slovakia s.r.o.
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Mostová 2, P.O.BOX 249
811 02 Bratislava 1
IČO: 36 745 804
IČ DPH: SK2022331344

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 44839/B

 


Novinky
13. 06. 2016
IMPULS-LEASING Slovkia s.r.o. získal ocenenie Business Superbrands za rok 2016

25. 05. 2015
Bezpečnosť pre Vás a Vaše vozidlo

25. 05. 2015
Akciová ponuka na vozidlá značky FORD

25. 05. 2015
Akciová ponuka na vozidlá značky FORD

25. 05. 2015
Akciová ponuka na vozidlá značky FORD