Sitemap   sk   sk   sk

Vitajte na stránke IMPULS-LEASING Slovakia

Vážení obchodní partneri,
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. sa sťahuje do nových priestorov. Od 30.05.2016 Vás radi privítame v Savoy Offices at the Carlton na našej novej adrese:
 
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Mostová 2, P.O.BOX 249
811 02 Bratislava 1
 
Naša nová adresa je zároveň korešpondenčnou adresou, preto ju prosím uvádzajte v písomnej komunikácii s nami. Naším sťahovaním nenastáva zmena telefónnych čísiel. 
 
Fakturačné údaje spoločnosti sa zatiaľ nemenia a preto prosím používajte na faktúrach pôvodnú adresu:
 
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Štetinova 4
811 06 Bratislava 
 
Zmenou adresy pre Vás nevyplývajú žiadne povinnosti a všetky naše zmluvné vzťahy zostávajú platné bezo zmeny. 
 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.                                                                                                                                           
 
 

IMPULS-LEASING Slovakia, s. r. o. je univerzálnou leasingovou spoločnosťou, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od apríla 2007. Patrí k finančnej skupine IMPULS-LEASING International GmbH so sídlom v Rakúsku so strategickým partnerom - skupinou RAIFFEISEN LANDESBANK Oberösterreich. IMPULS-LEASING Slovakia tak má čo ponúknuť lokálnym i nadnárodným klientom na rozsiahlom území Európy.
Od roku 2009 je spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia členom Asociácie leasingových spoločností.

Identifikačné údaje IMPULS - LEASING Slovakia s.r.o.

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Mostová 2, P.O.BOX 249
811 02 Bratislava 1
IČO: 36 745 804
IČ DPH: SK2022331344

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 44839/B

 


Novinky
13. 06. 2016
IMPULS-LEASING Slovkia s.r.o. získal ocenenie Business Superbrands za rok 2016

25. 05. 2015
Bezpečnosť pre Vás a Vaše vozidlo

25. 05. 2015
Akciová ponuka na vozidlá značky FORD

25. 05. 2015
Akciová ponuka na vozidlá značky FORD

25. 05. 2015
Akciová ponuka na vozidlá značky FORD